اگر پرنده ای بر دستت نشست

برای پرواز باتو آماده است

او را به قفس دعوت نکن

با او پرواز کن...!

/ 1 نظر / 34 بازدید
تارا

کار ما نماینگر قابلیتهای ماست.گوته