وقتی برای کسی کاری راانجام میدهید

از انها انتظار محبت نداشته باشید

همه ما گاهی باید درختانی را بکاریم

که هرگز زیر سایه آن نخواهیم نشست

/ 3 نظر / 36 بازدید
روشا

موافقم اگه بی توقع کاری بکنیم بی توقع میشن نسبت بهمون لایک[گل]

تارا

بعله اصن با منت و توقع کاری رو انجام دادن ارزش کارو هم پایین میاره زیبا بود[گل]

سپیدبانو

کسی که میخواهد دیگران دائم برایش کف بزنند خوشبختی خود را در دست دیگران گذاشته است !!!