/ 1 نظر / 2 بازدید
سپیده

کتاب زندگیتان را فقط به روی اندکی بگشایید ، چون در این دنیا افراد بسیار اندکی هستند ، که درک فصلها برایشان اهمیت دارد...