با پدرم جدول حل میکردم که گفتم : پدر نوشته دوست, عشق , محبت و چهار حرفیه …


اتفاقا” دو حرف اولشم در اومده بود , یعنی ب و الف


یه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابا


با اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباهه


گفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم در میاد …


… تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی …


اینجا نوشته چهار حرفی، ولی تو که حرف نداری …

/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم

واقعا...................................................ایوووووووووووووول[گل][گل][گل]